THÔNG TIN HỌC BỔNG_ĐH TÔN ĐỨC THẮNG

CHÍNH SÁCH CẤP HỌC BỔNG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

 

1. Mục tiêu:

     Học bổng thạc sĩ dành cho đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học do Trường đại học Tôn Đức Thắng cấp và đối tượng có bằng tốt nghiệp xếp loại giỏi các trường đại học công lập trong cả nước. Học bổng này nhằm thực hiện các mục tiêu sau đây:

-   Hỗ trợ học phí thông qua việc cấp học bổng thạc sĩ nhằm điều kiện và khuyến khích cho các đối tượng tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn;

-   Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

2. Giá trị học bổng:

     2.1. Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học do Trường đại học Tôn Đức Thắng cấp: căn cứ vào xếp loại tốt nghiệp, Nhà trường có các mức cấp học bổng như sau:

-   Tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi: giá trị học bổng bằng 40% học phí toàn khóa học.

-   Tốt nghiệp đại học xếp loại khá: giá trị học bổng bằng 30% học phí toàn khóa học.

-  Tốt nghiệp đại học xếp loại khác hoặc loại khá/giỏi không thi ngay trong năm tốt nghiệp: 25% học phí toàn khóa học.

     2.2. Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi được cấp bởi tất các trường công lập trong cả nước: 25% học phí toàn khóa học.

3. Các điều kiện cấp học bổng:

-   Các đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học do Trường đại học Tôn Đức Thắng cấp được xếp loại giỏi/khá phải đăng ký dự thi trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Hiệu trưởng ký văn bằng tốt nghiệp. Quá thời hạn này, được cấp học bổng theo mức tốt nghiệp đại học được xếp loại khác.

-   Các đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học do các trường đại học công lập khác trong nước cấp phải đăng ký dự thi trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Hiệu trưởng ký văn bằng tốt nghiệp.

-   Các đối tượng ngoại lệ, nếu có đơn xin sẽ được Nhà trường xem xét và phê chuẩn riêng.

4. Phương thức cấp học bổng:

     Căn cứ vào hồ sơ nhập học của học viên trúng tuyển trong từng đợt tuyển sinh của năm, Phòng sau đại học sẽ trình Ban giám hiệu Quyết định giá trị học bổng cho đối tượng đủ điều kiện. Giá trị học bổng cụ thể của từng học viên được khấu trừ vào học phí toàn khóa.

     Chính sách học bổng này được áp dụng từ Khóa tuyển sinh đợt tháng 12/2016.