Lịch thi tuyển sinh

Thông báo: lịch thi tuyển sinh bậc đào tạo Thạc sĩ đợt 2, tháng 12/2016

LỊCH TUYỂN SINH BẬC ĐÀO TẠO THẠC SĨ

ĐỢT 2, THÁNG 12/2016

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

17/12/2016

06h30: thí sinh có mặt tại phòng thi

07h30 – 10h30: thi môn CƠ BẢN

(thời gian làm bài 180 phút)

13h30: thí sinh có mặt tại phòng thi

14h30 – 16h30: thi môn ANH VĂN

(thời gian làm bài 120 phút)

18/12/2016

06h30: thí sinh có mặt tại phòng thi

07h30 – 10h30: thi môn CƠ SỞ

(thời gian làm bài 180 phút)

 

 

 

Lịch chi tiết các buổi thi:

BUỔI THI

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

HIỆU LỆNH

SÁNG 17/12/2016

06h45: Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi

07h15: Mở đề, phát đề cho thí sinh

07h30: Thí sinh bắt đầu làm bài

(thí sinh đến chậm quá 15’ không được vào phòng thi)

09h30: Thí sinh được nộp bài ra về

(thí sinh phải nộp lại đề thi và giấy nháp)

10h15: CBCT nhắc nhở thí sinh còn 15’ hết giờ làm bài (không cho thí sinh nộp bài).

10g30: Hết giờ làm bài

  • Thí sinh ngồi tại chỗ, CBCT gọi tên thí sinh nộp bài, ghi số tờ, ký nộp.
  • Kiểm tra xong cho ra về một lượt.
 

01 hồi chuông

03 hồi chuông

 

 

 

 

 

03 hồi chuông

CHIỀU 17/12/2016

13h45: Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi

14h15: Mở đề, phát đề cho thí sinh

14h30: Thí sinh bắt đầu làm bài

(thí sinh đến chậm quá 15’ không được vào phòng thi)

Thí sinh không rời phòng thi suốt thời gian làm bài

16h15: CBCT nhắc nhở thí sinh còn 15’ hết giờ làm bài

16g30: Hết giờ làm bài.

  • Thí sinh ngồi tại chỗ, CBCT gọi tên thí sinh nộp bài, ghi số tờ, ký nộp.
  • Kiểm tra xong cho ra về một lượt.
 

01 hồi chuông

03 hồi chuông

 

 

 

03 hồi chuông

SÁNG 18/12/2016

06h45: Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi

07h15: Mở đề, phát đề cho thí sinh

07h30: Thí sinh bắt đầu làm bài

(thí sinh đến chậm quá 15’ không được vào phòng thi)

09h30: Thí sinh được nộp bài ra về

(thí sinh phải nộp lại đề thi và giấy nháp)

10h15: CBCT nhắc nhở thí sinh còn 15’ hết giờ làm bài (không cho thí sinh nộp bài).

10h30: Hết giờ làm bài.

  • Thí sinh ngồi tại chỗ, CBCT gọi tên thí sinh nộp bài, ghi số tờ, ký nộp.
  • Kiểm tra xong cho ra về một lượt.
 

01 hồi chuông

03 hồi chuông

 

 

 

 

 

03 hồi chuông

ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp